Стратегия на кондиционната подготовка по JK Fit Motion – част 2

You are currently viewing Стратегия на кондиционната подготовка по JK Fit Motion – част 2

Детайлното познаване на целия арсенал от тренировъчни средства и методи е наложително, защото те, правилно подбрани и приложени, предизвикват това надпрагово (стресово) въздействие, което дава възможност на човешкия организъм да отговори с адекватни приспособителни промени на психо-моторно ниво. Създадените оптимални условия за самоорганизация на неговите функции ще го доведат до ново качествено такова ниво. Това означава, че човешкият организъм има своя собствена управленческа система, чиито посттренировъчни реакции трябва да бъдат „разчетени“ от кондиционния треньор. Правилният им „прочит“, осмисляне и анализ ще гарантират правилно взети решения не само за последващи натоварващи, но и за адекватни възстановителни действия. Следователно възниква и въпросът за интуицията на специалиста – как да използва и прилага знанията си съобразно индивидуалностите на всеки един състезател. Интуитивната тренировка, базирана на задълбочени познания и опит, ще ви даде възможност да извлечете максимална полза от всяко занимание без излишна загуба на енергия и време. Тренировъчната работа „на ръба на възможностите“ е повече от обикновен стрес и е възможно да се прояви като рискова!

Игровата обстановка обаче също не гарантира безопасност, за което спортистът трябва да бъде подготвен. Самата игра е низ от свързани взаимносинергиращи се движения, които ще бъдат толкова по-ефективни, колкото по-специфично подготвени са обезпечаващите ги мускулни единици. Нека вашата основна тренировъчна форма за това бъдат функционално координационните високоинтензивни моделиращи тренировки! В края на крайщата, вие не подготвяте вашия състезател за участие в състезания по вдигане на тежести, културизъм, лека атлетика, или да показва тялото си на плажа, а за да играе добър волейбол. Съобразявайте се винаги с тази крайна цел и мислете за гореспоменатите средства като за помощни, за да я постигнете. Голямото им разнообразие в началните блокове от подготовката постепенно изчерпва тренировъчните си възможности, което с напредване на подготовката налага стесняването им до най-високо ефективните за волейболната игра форми. В тази връзка подчертаваме, че колкото и полезна да е работата за отделни, локални мускули и мускулни групи (стабилизиращи, фиксиращи, спомагателни за основното движение), то в крайна сметка, работата на опорно двигателният апарат като цялостна синергитична система показва, че комплексните тренировъчни упражнения трябва да са ваш приоритет. Така наистина ще развивате и усъвършенствате цялостни движения и ефективни игрови двигателни действия, а не само да развивате силови качества на отделни мускули.

Тренировка на М. Казийски по системата JK Fit Motion, в JK GYM Nautilus

Дебело подчертаваме и това, че не „новостите“ в тренировъчни средства и методики трябва да са обектът на вашето внимание при практическа работа, а това което действително е от полза и наистина работи. В повечето случаи се оказва, че новото е добре забравеното старо Концентрирайте вниманието си върху тренировъчните принципи, които са изяснени в редица учебници и книги. Нашите са разледани в разработките ни „Кондиционната подготовка във волейбола“, „Основни принципи на тренировките с тежести“, „Техника на цикличните упражнения”, „Фитнесът“. За това ви ги препоръчваме като полезни помагала. В една от първите ни статии в блога, направихме опит да изясним нашата концепция за изградената от нас тренировъчна методика от гледна точка на квантовата физика. Бихме искали да подчертаем, че формирането на специфични активни белтъчни матрици, носещи информация за специфични функции, за които непрекъснато говорим, се създават в наследствения материал – ДНК (дезоксирибонуклеиновата киселина) на човека, структурирана от 23 двойки хромозоми. Формирането на матриците от гени е сложен процес, протичащ в клетките обозначаван като генна експресия (виж фиг. 1 по-долу). Информацията която се изпраща от тренировъчните въздействия към ДНК се записва, като оставя своите следови ефекти в ядрото на клетката. Впоследствие тази информация се прехвърля в междинна молекула РНК (матрична рибонуклеинова киселина), формираща се чрез процеса транскрипция, като се използва само една „смислена верига“ на ДНК като модел. След това м-РНК се транспортира до цитоплазмата на клетката където се разчита, или „транслира“ в протеин. Целят процес на транслация изисква сложни органели в клетката, наричани робозоми и РНК молекули наричани „транспортни“(т- РНК). Робозомите действат като скеле, придържайки м-РНК на правилната позиция, за да може да бъде разчетена от т-РНК, които носят аминокиселини. В този процес аминокиселините се свързват помежду си (фиг.2), образувайки протеин, който е бил първоначално закодиран в ДНК (Amgen Inc – ДНК, РНК и протеините, 2014). Видът РНК който пренася информацията за протеин от ДНК, от ядрото към цитоплазмата се нарича още информационна РНК (и-РНК). Обяснения процес на формиране на белтъци е следствие от характера и спецификата на тренировъчните натоварвания, въздействащи върху ДНК в клетъчните ядра, от своя страна ДНК върху РНК и като следствие изграждане на протеин от РНК в цитоплазмата на клетките.

ДНК – Фиг. 1
РНА – Фиг. 2

В контекста на горното, вграждането и единството на молекулярната биология и квантовата механика ни даде възможност да направим опит, да разглеждаме процеса на формиране на „специфични активни белтъчни матрици“ (структури), като „триединство на вещество – енергия информация“ (виж фиг.1 от част 1).
На тази основа се формират и основните двигателни качества сила, бързина и издръжливост, както и способностите за ефективното им използване в спорта и живота на човека. Процесът на вграждане на вибрационно-информационни енергийни полета с различна честотна характеристика, разгледан в предходна наша статия като „квантово вплитане“ (виж разяснените в статията на базата от иследванията на Алберто Перуцо и екип, 2013), обяснява концепцията ни за успоредност, но с последователна приоритетна насоченост на тренировъчната работа по блокове. Всяко от средствата, или форми за въздействие в блоковете, като носители на точни кодирани сигнали се „вплита“ в предходните, оставяйки следи на специфични ефекти, задължаващи организма да самоорганизира и формира ново качествено състояние с усъвършенствани функции.

Считаме, че математическата точност на подредба на белтъчно-матричните носители на тези функции съдържат белези на спецификата на всяко едно от използваните тренировъчни въздействия, затова същите трябва детайлно да се познават и интелигентно да се прилагат. В крайна сметка кодово записаната и разчитана белтъчно-матрична информация се проявява функционално от организма и в частност от мускулните клетки.

В заключение, бихме искали да изкажем мнението си, че кондиционна подготовка във волейбола на най-високо ниво не може да се води от тесни специалисти в отделните горепосочени спортове (най-често в практиката – тежкоатлети, лекоатлети или фитнес инструктори), а само от треньори, практикували спорта волейбол, не задължително на високо ниво, но познаващи основно средствата на видовете спорт, споменати по-горе. В тази връзка, макар и със закъснение, в Национална Спортна Академия „Васил Лeвски“, създадохме през тази година нова специалност – „Кондиционна подготовка в спорта“. Тази специалност съществува от 2011 год. в Колеж по спорт „Био Фит“, а само през тази година са валидирали знания по нея няколко от най-известните български треньори с доказани резултати в елитния спорт.

Базирайки се най-вече на „Принципите на кондиционно потенциране, целенасочено и специализирано разнообразие и единство между физическа и техническа подготовка“ и разумно използване на добре подбраните ефикасни средства, структурирани в целенасочени тренировъчни модули по блокова схема, кондиционният експерт е този, който формира психо-моториката, хармонизираща със стратегията на старши треньора за цялостна подготовка и успешна игра на отбора.

Тази стратегия на работа използвахме и с националния отбор по волейбол, в подготовката му за Евро-Олимпиадата в Баку, през миналата година (на снимката).