Авторска програма

Начало / Подготовка / Авторска програма

JK Fit Motion – Bulgarian Training System

JK Fit Motion представлява авторски програмен продукт, обединяващ в единна система за тренировка, хранене, дишане и др., резултатите от приложната и научно – изследователска дейност на автора от 1980 година до днес.  Авторските права на програмния продукт са защитени от Патентно ведомство.
Концепцията се основава на това, че високи спортни резултати се получават, само ако се балансират и синергират качествената тренировъчна дейност, свързана с катаболизма и съответстващо възстановяване, свързано с анаболизма. В тази връзка натоварване и възстановяване (с най-важни елементи хранене и евентуален прием на синергиращи храни и хранителни добавки), се разглеждат като две страни на един и същи процес – тренировъчно-възстановителен.
Програмният продукт разглежда редица авторски принципи и методи на тренировка, както и методиката на „трансформиране“ на физическите качества в способности за ефективното им използване в живота на човека.
JK Fit Motion e разработена като специализирана форма на обучение за функционален фитнес, преподавана в колеж по спорт „Био Фит“. От 2015 год. и e включена в преподаваните специалности – фитнес и кондиционна подготовка, първата в спорта за всички, а втората в елитния спорт.

Това което ни различава от останалите е:

01. Разработката на над 20 разнообразни тренировъчни комплекса, позволяващи да се постигне индивидуална адаптация на трениращите, съобразно целта и задачите нa подготовка. Разработили сме няколко метода и принципи на тренировка. Работата ни на научна основа позволява да предложим и авторски ръководства, учебни помагала и книги (виж литература). Това обединява теорията и практиката ни в единна научно обоснована система.

02. Разработката на собствени уреди и съоръжения, които могат да се използват съобразно условията на тренировъчната зала, или домашния фитнес салон. Три от фитнес уредите ни са признати за изобретения и са със защитени патентни права.  В нашият спортен магазин се предлагат и уреди на утвърдени фирми, като целта е бързо и пълно обезпечаване на тренировъчния процес. Изработени са представителни зали за функционално-координационна подготовка в JK Gym Nautilus и JK PRO GYM.

03. В зависимост от целта, задачите и моментното състояние на всеки човек, се изработва индивидуална хранителна програма.

04. Разработката на спортни и здравословни синергиращи храни и хранителни добавки, подпомагат двата процеса – хранене и тренировка, с което се постигат по-бързи и ефикасни резултати.

05. На всеки желаещ да извършва самоконтрол се предлага апаратура и измервателни уреди, чрез които да може сам да тестира и проверява състоянието си, храненето и промените. Контролът е неразделна част от цялостния тренировъчно- възстановителен процес, протичащ в хода на подготовката.

06. Заедно с методиката на тренировка, изработването на хранителна програма и материално–техническото обезпечаване, се предлагат квалифицирани инструктори и персонални треньори, преминали обучение в методиката на  JK Fit Motion. Програмата ни включва и обучение на специалисти, желаещи да работят по нашата система. Завършилите специализирания ни курс получават сертификати от Колеж по спорт „Био Фит“, лицензиран от „Министерството на образованието, младежта и науката“ (МОМН) Сертификатите от провеждането на специализирани курсове на обучение, каквито са тези на C.O.R.F.I.T.(USA), функционален фитнес и пилатес, включени във  JK Fit Motion,  се издават от представителите на школите по места.

07. Единствените в България сме със собствени тренировъчни зали и център за реализиране на тренировъчната концепция JK Fit Motion.

08. JK Fit Motion е използвана и апробирана в практиката, у нас и в чужбина, а за качеството и свидетелстват реално постигнатите резултати.

За повече информация посетете:

www.fitmotion.eu
Българска авторска тренировъчна система JK Fit Motion

www.jkfitness.bg
Онлайн магазин за фитнес уреди

www.gym.jkfitness.bg
Фитнес и SPA комплекс JK Fitness & Wellness Gym Nautilus

www.biofitcollege.com
Спортен комплекс “Био Фит”