Кондиционна тренировка на волейболистката Страшимира Филипова

You are currently viewing Кондиционна тренировка на волейболистката Страшимира Филипова

Една от най-добрите български волейболистки и бивша капитанка на националния отбор на България, Страшимира Филипова, тренира това лято под ръководството на доц. Юлиан Карабиберов.
Към края на месец септември, тя заминава за Баку, където ще играе през сезон 2015/2016 год.
Тренировките и в JK GYM Nautilus, са твърде разнообразни – превантивно-стабилизиращи, силови, функционално-координационни. Всяка тренировка обаче, си има приоритетно въздействие върху дадено двигателно качество.

Доц. Юлиан Карабиберов използва иновативни принципи и методи на тренировка, както и нови приьоми в силовите тренировки, залегнали в обучението в Колеж по спорт „Био Фит“.
На клипа, Ви показваме една от силовите тренировки със свободни тежести. Целта е развиване на силовите възможности на долните крайници. Изпълнението на упражненията с интензивност 85-88% от максималната, води до хипертрофиране на активните белтъчни структури, без увеличаване на ненужните мускулните обеми и телесно тегло.

Тестирането на уред за измерване на телесния състав, „In Body 3“ на корейската фирма Bio Space, показа следните по-важни данни на Страшимира Филипова:
1. Чиста мускулна маса – 71 кг.
2. Протеинова маса – 15 кг.
3. Минерална маса – 4 кг.
4. Процент телесни мазнини – 9,2 % от общото тегло.
5. Общо количество телесни течностти – 52%, от които вътреклетъчни – 34,2% и извънклетъчни – 17,8 %.
Разпределението на течности в долни и горни крайници е равномерно.
Изследваните сочат добро състояние на телесния състав, най-вече %-цент телесни мазнини и чиста мускулна маса за ръста и от 196 см и тегло от 78 кг.
Интересно е, че максималните и силови и възможности от 150 кг, бяха постигнати за кратък период на кондиционна подготовка по системата „JK Fit Motion – Professional„. В същото време се повишиха осезателно и взривната сила и силова издръжливост, координационните възможности и ловкостта.

На клипа, Страшимира Филипова изпълнява полуклек с щанга от 80 до100 кг, в 3 серии от по 4-5 повторения, с прогресивно нарастващо тегло на щангата през 10 кг. Използват се бавнодинамични приьоми със задържане, последвани от бързо изпълнение на упражнения със собствено тегло. Този контрастен метод на тренировка, дава възможност да се атакуват коровите зони на главния мозък с последействащи скоростни импулси, каквито са по време на състезателна игра. Така генерираното от мускулите напрежение прераства от бавно-силово, към динамично-скоростно движение.

В програмата „JK Fit Motion-Profetonal“ е залегнал бавнодинамичния метод със задържане в една, или две позиции, съчетан с взривно движение в последната третина от амплидудата на преодоляващата фаза. Това е последвано от контрастно изпълнение за бързина – 3-4 повторения. Тази методика, разработена от Юлиан Карабиберов, специално за кондиционната подготовка във волейбола е крайъгълният камък в началният етап от подготовката на Страшимира Филипова, провеждана в JK GYM Nautilus.