Study of a special conditioning program and its effects on maximal oxygen consumption in female volleyball players

Начало / За мен / Публикации / Study of a special conditioning program and its effects on maximal oxygen consumption in female volleyball players

Автори: Yulian Karabiberov, Iveta Bonova, Valentin Panayotov
Издание: Intrrnational Scientific Congress“ Applied Sports Sciences”
Издателство: NSA, Proceeding book, 15-16 Nov., Sofia, Bulgaria, 2019 год.
ISSN: 2534-9597

Статията разглежда влианието на 8 седмична специална програма за кондиционна подготовка върху VO2 max представянето при женският национален отбор по волейбол. За целта е използваната апаратурна комплектация позволяваща софтуерно определяне на тренировъчните зони на интензивност в съответствие с индивидуални пулсови критерии, като метода който е заложен в софтуеърната програма DYNOSTICS (Германия) се базира на сърдечната честота (HR) при вентилаторен праг RER=1. Софтуерната програма дефинира пет тренировъчни зони. На базата на получените резултати от изследването се разкриват практически ползи, а именно, чрез кондиционна тренировка по метода на бавно- динамичните усилия, разработен по системата „Fit Motion“, максималната кислородна консумация (VO2 max) на състезателките може да бъде поддържано и дори повишено. Установява се, че специалната програма за кондиционна подготовка не оказва отрицателно въздействие върху аеробният капацитет на волейболистките, като тя се препоръчва за използване и при други колективни спортове.