Съвременни аспекти на кондиционната подготовка в спорта, 2020 год., 397 стр.

Начало / За мен / Публикации / Съвременни аспекти на кондиционната подготовка в спорта, 2020 год., 397 стр.

Предназначена за треньори и специалисти работещи в областта на физическата подготовка в елитния спорт.

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание на: Колеж по спорт „Био Фит“, София
ISBN 978-619-90667-4-4

Монографията „Съвременни основи на кондиционната подготовка в спорта“ е предназначена за треньори и специалисти работещи в областта на физическата подготовка в елитния спорт.

В научния труд са дадени отговорите на редица въпроси свързани с теорията и методиката на спортната тренировка, планирането по модулната схема на българската тренировъчна система „JK Fit Motion“, механизмите на противодействие на стресорите и адаптацията, фазовостта на мускулните съкращения, механизмите на мускулния растеж, съвременни интерпретации за оценка на мускулната умора, кумулативния ефект от тренировки с различна насоченост, предложени са примерни програми за кондиционна подготовка и много други.

На базата на авторитетни метаанализи са обобщени и изложени последните постижения в спортната наука до 2020 г. вкл.

Посочени са резултатите и от научни изследвания на автора и негови колеги, като и тренировъчни програми, използвани с национални отбори и  елитни български състезатели от различни спортове, подготвяни лично от автора по системата „JK Fit Motion“.

В монографията е представена нова интерпретация на процесите протичащи на клетъчно-молекулярно ниво, следствие от прилагането на различни по характер тренировъчни натоварвания; процеси управлявани от интелекта на човека, заложен в неговото ДНК.

Предложена е съвършено нова хипотеза за вълново-честотната същност на тези натоварвания и ефективността им за изграждане на разнообразните двигателни качества и способности на спортистите и тяхното ефективно използване в конкретна спортна дисциплина или спорт.