Програмите за масов спорт – съдържание, принципи, дискусионни моменти

Начало / За мен / Публикации / Програмите за масов спорт – съдържание, принципи, дискусионни моменти

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. ВФК
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 7, 1992 год.

Статията представя 4 универсални авторски програми, разработени за масовия спорт. Общата продължителност на програмите е 8 месеца, като те включват разнообразни двигателни активности, като циклични кардиоупражнения изпълнявани в аеробен и смесен режим, силови анаеробни средства и др. Посочени са отправните моменти при изработването на програмите за масов спорт на базата на резултатите от наблюденията върху някои показатели за функционалното, физическото състояние и дееспособност на занимаващите се. Представени са примерна тренировъчна програма, иновативни принципи на тренировка и конкретни препоръки за интензивностите с които трябва да се работи с цел постигане на целеви ефекти. Предложено е БСФС и неговите поделения, областните и общински съвети, предприятията и фирмите да създадат клубове и оборудват спортни зали за масово ползване от населението.