Планиране, периодизация и разпределяне на средствата за силовата подготовка в годишния цикъл на високо-квалифицирани бегачи на средни разстояния

Начало / За мен / Публикации / Планиране, периодизация и разпределяне на средствата за силовата подготовка в годишния цикъл на високо-квалифицирани бегачи на средни разстояния

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. ВФК
Издателство: ВИФ „Георги Димитров“
ISSN 1310-3393
Брой 5, 1990 год.

Статията разглежда въпроси свързани с планирането, периодизацията и разпределението на тренировъчните средства за силова подготовка, използвани в годишния цикъл от подготовката на високо-квалифицирани бегачи на средни разстояния. Упражненията за силова подготовка са систематизирани по показатели свързани със спецификата на състезателните движения и е посочен ефекта от тяхното използване. На базата на експериментална работа са препоръчани варианти за прилагане на отделните групи средства за развиване на силата и силовата издръжливост по етапи от подготовката на състезателите в бяганията на средни разстояния.