Model for Conditional Training of Elite Female Volleyball Players

Начало / За мен / Публикации / Model for Conditional Training of Elite Female Volleyball Players

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. Jornal of Applied Sport Sciences, бр.1, 2020 год.
Издателство: Национална Спортна Академия „Васил Левски“
ISSN: 2534-9597

Статията разглежда модела на кондиционна подготовка приложен през 2018 година върху новосформирания национален отбор по волейбол – жени. За първи път в България е използвана методиката на българската тренировъчна система „Fit Motion – Professional с женски национален отбор. Тренировъчната схема е построена на модулен принцип и е базирана на иновативни методи и принципи, разнообразни средства и успоредно-последователното планиране с приоритети по отношение развиването на двигателните качества във всеки модул. Разгледани са взаимовръзките между основните двигателни качества и динамиката в развитието им по етапи и модули, както и ефективността им за волейболната игра. Във връзка с подготовката на отбора са разработени нови уреди и съоръжения за функционално-координационна тренировка.
Целта на разработка е да се изследва ефективността на модел за кондиционна подготовка при висококвалифицирани състезатели по волейбол – жени.
Задачите на изследването са свързани с разработването на програма за кондиционна подготовка при спазване на принципите на построяването на предложения модел и с изследване промените в нивото на двигателните качества и на игровата ефективност на изследваните състезатели по време на прилагането на модела.
След анализа на резултатите от проведеното изследване са направени изводите, че използвания модел за кондиционна подготовка при висококвалифицирани състезатели по волейбол – жени показва висока степен на ефективност по отношение на значително повишаване на нивото на двигателните качества и повишаване на игровата ефективност.
Резултатът от приложения модел за кондиционна подготовка е успешното представяне на отбора през годината, а именно:

  • първо място в турнира на претендентите за място във волейболната лига на нациите и класиране за лигата на нациите през 2019 год.;
  • първо място в Златната европейска лига;
  • 12-то място на световното първенство в Япония;
  • 8-мо място в ранглистата на CEV.
  •