Изследване на зависимостта между величината на съпротивлението и продължителността на усилието при натоварване със 70% от максималната сила

Начало / За мен / Публикации / Изследване на зависимостта между величината на съпротивлението и продължителността на усилието при натоварване със 70% от максималната сила

Автор: Николай Вътков, Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Лека атлетика и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой, том 1-7, 2007 год.

В публикацията се интерпретират данни от изследване зависимостта между величината на приложеното съпротивление и продължителността на мускулното усилие, проявено от изследваните лица в еднократно непрекъснато натоварване със 70% интензивност от максималната (1ПМ). Обект на изследването са 36 студенти – мъже, от ТУ Габрово, които тренират с едно упражнение за гръдните мускули и горните крайници (повдигане на щанга от тилен лег) и едно упражнение за долни крайници (преодоляване на тежест от тилен лег, под наклон 45 градуса.
От анализа на получените данни се установява зависимост между величината на съпротивление и продължителността на усилието, която е интерпретирана графично.
Изводите са, че се установяват съществени фактори, които оказват влияние върху развитието на силовата издръжливост при разглежданите две силови упражнения – бенч преса и лег преса. Същите са използвани за разработване на методика за развиване на силовата издръжливост при студенти. Съставен е и модел на множествена корелация между изследваните показатели, който позволява да се предвидят резултатите от двете упражнения.