Експериментиране на фитнес методика за развиване на анаеробната издръжливост на 16-17-годишни момичета

Начало / За мен / Публикации / Експериментиране на фитнес методика за развиване на анаеробната издръжливост на 16-17-годишни момичета

Автори: Юлиан Карабиберов, Венислав Наумов
Издание: сп. „Спорт и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 4, 2016 год.

Анализът на статистиката на заболеваемостта сред българското население показва, че ние сме на челните места по сърдечно-съдови заболявания и по степен на затльстяване.
Една от причините е намалената двигателна активност и по-специално използването на физически упражнения за развиване на издръжливостта, като част от общата физическа подготовка на човека.
В публикацията е предложена експериментална методика за подготовка на 16-17 годишни момичета, чрез прилагане на фитнес средства и методи за въздействие върху издръжливостта. Изводите са, че методиката е ефективна за усъвършенстване структурата на физическата работоспособност на изследвания контингент лица и в частност на общия им функционален капацитет и състоянието на кардио-респираторната система. На базата на получените резултати е направена препоръката да бъдат включени ранообразни фитнес форми на спортуване, каквито са силовите упражнения в аеробен и смесен режим на енергообезпечаване с цел постигане на многостранност и комплексност в развитието на организма на човека.