Бавнодинамични методи за силова подготовка използвани в тренировъчната система Fit Motion, сп. Лека атлетика и наука

Начало / За мен / Публикации / Бавнодинамични методи за силова подготовка използвани в тренировъчната система Fit Motion, сп. Лека атлетика и наука

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Спорт и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 1(16), 2016 год.

Публикацията разглежда възможностите, които дават бавните изпълнения на силовите упражнения с интензивност 83-88% от максималната, продължителност на единичното движение от 4 сек концентрична и 4 сек ексцентрична фаза и спазването на определени изисквания в тренировката относно плътността, техническото изпълнение и др. Без да бъдат противопоставяни на бързите изпълнения, този тип движения носят определени ползи по отношение на създавания силов потенциал и стартовата сила в определени ставни ъгли на концентричните движения. Методът е използван във втори модул от подготовката по тренировъчната система „Fit Motion”, като са дадени и конкретни примери от подготовката на някои състезатели за Евроолимпийските игри в Баку. Изводите са, че метода е полезен за използване след създадена база от сила чрез кръговия и културистичен метод и преди да бъде включен метода на максималните усилия с интензивност над 90% от максималната. Препоръката е методът да бъде използван не повече от 3 седмици, като след кратък възстановителен микроцикъл от 3-4 дни да се премине към използване на максимални и околомаксимални интензивности, а в последствие и на плиометрични атлетически упражнения, като скокови упражнения от високо на ниско, скокове в хоризонталната и вертикална равнина и др.