Preparation

Home / Preparation

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

PROJECTS

OUR WEBSITES

Online store for fitness equipment

www.jkfitness.bg

Fitness and SPA complex
JK Fitness & Wellness
Gym Nautilus

www.gym.jkfitness.bg

Bulgarian copyright
training system
JK Fit Motion

www.fitmotion.eu

Sports complex “Bio Fit”

www.biofitcollege.com