Сравнение на мускулната активност при упражненията клек, напад и български клек

Начало / За мен / Публикации / Сравнение на мускулната активност при упражненията клек, напад и български клек

Автори: Серафим Лазов, Юлиан Карабиберов, Валентин Панайотов
Издание: сп. „Спорт и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 3, 2018 год.

Силовата тренировка е широко използвана в съвременните програми за кондиционна подготовка в почти всички спортове.

В публикацията е проследена инервацията на мускулите които участват в три силови упражнения за долните крайници – две унилатерални и едно билатерално. С помощта на специална електронна система са регистрирани напреженията генерирани в мускулите и мощността, която се реализира в резултат на напрежението. Изследвани са тези параметри при осем различни мускула, ангажирани при изпълнение на движенията клек с щанга на раменете, български клек и напади назад. Посочено е участието на мускулите в трите движения. Целта на изследването е да се опишат и сравнят особеностите на инервацията на осемте участващи в движенията мускула при трите силови упражнения. Задачите са свързани с рекрутиране на четири обекта на изследване, разучаване на правилните техники от тях, провеждане на електромиографски измервания на активните мускули при трите изследвани упражнения, анализ на резултатите и формиране на научно заключение на базата на проведения анализ. Данните от миографията позволява да се направят заключения относно преимущественото участие на мускулите при отделните упражнения и да се препоръча на спортистите как удачно да ги използват приоритетно, според нивото на силата в отделните мускули с цел балансирано и хармонично развитие на своята мускулатура, разположена по долните крайници. Препоръчва се и трите упражнения да се използват за развиване на силата специфично, като клякането да бъде използвано като основно средство в основния период на предсъстезателна подготовка.