Проблеми на скоростната подготовка в бяганията на средни разстояния

Начало / За мен / Публикации / Проблеми на скоростната подготовка в бяганията на средни разстояния

Автор: Юлиан Карабиберов, Георги Лазаров
Издание: сп. ВФК
Издателство: ВИФ „Георги Димитров“
ISSN 1310-3393
Брой 2, 1990 год.

Статията разглежда възможностите за повишаване скоростта на бягане в бяганията на средни разстояния за сметка на оптимизиране параметрите дължина и честота на крачката, чрез повишаване скоростно-силовия потенциал на състезателите.
Изследвани са 49 средно и висококвалифицирани бегачи на 800 м, по 6 показателя. Резултатите от изследването дават основание да се счита, че тренировките на нашите бегачи на 800 м протича твърде специализирано и диференцирано както по отношение на специалната издръжливост, така и по отношение развиването на скоростните и скоростно-силовите качества и че средствата и методите при решаване на задачите, свързани с повишаване на физическата подготвеност, се прилагат твърде едностранчиво. Това не позволява да се постигне взаимозависимост и максимален пренос на едни физически качества върху други. Придобитите по този начин възможности остават неизползваеми пълноценно. Изложено е становище за класифифициране на средствата за силова подготовка, като подреждането им по ефективност и степен на въздействие (пренос) върху специалната издръжливост на състезателите и кинематичната прилика с основното движение.