Изследване влиянието на фитнес заниманията с аеробна насоченост върху функционалните възможности на сърдечно-съдовата система при студенти

Начало / За мен / Публикации / Изследване влиянието на фитнес заниманията с аеробна насоченост върху функционалните възможности на сърдечно-съдовата система при студенти

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Лека атлетика и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой, том 1-9, 2009 год.

Статията представя резултатите от спортно-педагогически експеримент, при който се проследява и анализира изменението в стойностите на пулсовата честота в резултат на приложен аеробен тест на студенти. Обект на изследването са две групи студенти, като студентите от експерименталната група провеждат три фитнес занимания седмично, а лицата от контролната група се занимават самостоятелно един път седмично в рамките на едно програмно учебно занятие. От анализа на резултатите се установява, че системното прилагане на кардиодейност в заниманията с фитнес на студентите от експерименталната група повишава адаптационните възможности на сърдечно-съдовата система. Това създава необходимата база за увеличаване на нейния капацитет и икономизация на дейността й. Повишените аеробни възможности на организма при студентите от експерименталната група са предпоставка за по-бързо протичане на възстановяването и готовност за изпълнение на нови натоварвания с по-голяма интензивност. От получените стойности на пулсовата честота при тях се установява, че няма адаптация на сърдечно-съдовата система към прилаганите натоварвания.