Изследване динамиката на промените в максималната кислородна консумация (VO2 max) на студенти, занимаващи се с фитнес

Начало / За мен / Публикации / Изследване динамиката на промените в максималната кислородна консумация (VO2 max) на студенти, занимаващи се с фитнес

Автор: Николай Вътков, Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Лека атлетика и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 1-10, 2010 год.

Статията представя изследване, което е във връзка с проведен спортно-педагогически експеримент, проследяващ и анализиращ промените в максималната кислородна консумация на студенти занимаващи се с фитнес. Обект на изследването са две групи студенти, като студентите от експерименталната група провеждат три фитнес занимания седмично, а лицата от контролната група се занимават самостоятелно един път седмично в рамките на едно програмно учебно занятие. От анализа на резултатите се установява, че приложената фитнес методика в тренировъчните занимания със студентите от експерименталната група оказва положително влияние върху развитието на функционалния капацитет, респ. води до увеличаване на относителната максимална кислородна консумация на студентите. Увеличените аеробни възможности на лицата от експерименталната група създават необходимата база за развитие на силовата издръжливост на студентите. Изводите са, че приложената фитнес методика е ефективна за развиване на функционалния капацитет на аеробната система и се препоръчва за използване във висшите училища в България.