Използване на пулсометрията при изпълнение на специализирания тест за силова издръжливост за оценка функционалното състояние на състезателите в бягането на 800м.

Начало / За мен / Публикации / Използване на пулсометрията при изпълнение на специализирания тест за силова издръжливост за оценка функционалното състояние на състезателите в бягането на 800м.

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. ВФК
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 9, 1992 год.

Публикацията разглежда двигателното качество силова издръжливост при бегачи на 800 м и предлага специализиран тест за неговата оценка. Теста се състои в пробягване на 6 x 100 м през 30 сек от висок старт с теглене на съпротивление от 7 кг и интензивност на бягане – 80% от максималната, постигната при пробягване на 100 м със съпротивление от 7 кг. Отчитат се и броя на крачките и честотата на сърдечните съкращения при работа и почивка. Изводите са, че предложения специализиран тест дава обективна информация за нивото на силовата издръжливост, като е изведен и коефициент за силова издръжливост, чрез който се оценява това качество. Дадени са препоръки за тренировъчната практика, да се използва предеимуществено интервалната отсечкова работа пред продължителното кросово бягане, в подготовката на бегачите на 800 м.