Фитнес центровете в България – състояние и перспективи

Начало / За мен / Публикации / Фитнес центровете в България – състояние и перспективи

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Спорт и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 12, 1995 год.

Публикацията разглежда състоянието на фитнес центровете в България и съществуващите възможности за тяхното развитие.
Целта на изследването е да се изучи опита на водещи страни в Европа и Америка и да се направи сравнителен анализ с постигнатото у нас по отношение на създадените условия за спортуване във фитнес залите.
При проучване на чуждия опит са посетени над 35 фитнес центрове в Европа и САЩ.
Изследването дава отговор на въпроси, като какъв тип зали съществуват у нас и как са оборудвани, какви слоеве от населението ги посещават и и какви форми на спортуване се предпочитат. Дадени са препоръки за това, как да бъде оборудван един фитнес център. Направен е извод, че интересът от фитнес заниманията е нараснал, осезателна е липсата на квалифицирани инструктори и персонални треньори и , че е необходимо да се повиши спортната култура на голяма част от населението.