Фитнес- физическо съвършенство и хармония

Начало / За мен / Публикации / Фитнес- физическо съвършенство и хармония

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. „Спорт и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 4, 1994 год.

Статията дава ново определение на фитнеса като понятие и значение за здравето на обществото, посочва фитнес формите на спортуване и въздействието им върху функционалните възможности на човешкия организъм. За първи път е разгледан организма като система, изградена от три подсистеми и как те биха се развивали под действие на различните двигателни активности и упражнения включени в програмите Фитнес. На базата на проведена експериментална работа са предложени 4 фитнес програми, като е посочен е ефекта от тяхното използване. Препоръките към фитнес спортуващите са за приоритетно използване на едни или други двигателни активности в зависимост от нивото на подготвеност, здравословните възможности и жлични желания на трениращите.