Experimental Methods for Development of Elite Volleyball Players’ Explosive Power

Начало / За мен / Публикации / Experimental Methods for Development of Elite Volleyball Players’ Explosive Power

Автор: Юлиан Карабиберов
Издание: сп. Series on biomechsnics, бр.2, 2020 год.
Издателство: БАН
ISSN: 1313-2458
Разработката разглежда два варианта на етапно планиране на тренировъчната дейност, базирана на „принципа на кондиционно потенциране“ и „принципа на мускулно-двигателния синергизъм“,използвани в кондиционната подготовка на националните отбори на България (мъже и жени) през последните години.
Целта на изследването е да се установи ефективността на два различни подхода за развиване на силовите и скоростно-силовите качества, върху отскокливостта на висококвалифицирани волейболисти.
Задачите са свързани с изследване състоянието на отскокливостта и някои скоростно-силови показатели при елитни волейболисти, с изследване ефективността на методики за тежкоатлетическа силова и лекоатлетическа скоростно-силова подготовка базирана на принципите на нервно-мускулния синергизъм и кондиционното потенциране, целяща подобряване на отскокливостта.
Предмет на изследването е ефективността на методики за развиване на взривната сила при висококвалифицирани волейболисти. Обект на изследването е скоростно-силовата подготвеност на висококласифицирани волейболисти и по-специално на вертикалния отскок след засилване от една крачка.
На базата на резултатите от експеримента се правят изводите че, силата стои в основата на двигателните качества, включително и на бързината и въпреки, че за отскока във волейбола, приоритетен показател е скоростния, то той е потенциран от силата. Силовата тренировъчна дейност по бавнодинамичния метод с интензивност от 83-88% от максималната, създава по-добри предпоставки за последващо развиване на взривната сила и в частност за подобряване на отскока и скоростта на неговото изпълнение, сравнение с кръговия. Бавнодинамичния метод е за предпочитане да бъде използван непосредствено преди тежкоатлетическия метод на максималните усилия. Методиката на кондиционна подготовка с една тежкоатлетическа силова тренировка седмично и две скоростно-силови с лекоатлетическа насоченост, осигурява по-добри условия за развитие на взривната сила и отскокливостта сравнение със седмичен цикъл с три тренировки при които се използват само лекоатлетически плиометрични средства.