Експериментиране на фитнес методика за развиване на основните физически качества на 16-17-годишни момичета

Начало / За мен / Публикации / Експериментиране на фитнес методика за развиване на основните физически качества на 16-17-годишни момичета

Автори: Юлиан Карабиберов, Венислав Наумов, Григор Гутев
Издание: сп. „Лека атлетика и наука“
Издателство: НСА „Васил Левски“
ISSN 1310-3393
Брой 1(15), 2015 год.

Статията разглежда ефективността на приложена фитнес методика за развиване на основните двигателни качества сила и бързина, при 16-17 годишни ученички.
Върху основата на получените резултати от експеримента се посочва, че целенасочената и оптимално проведена тренировка с фитнес упражнения и методи позволява достигането на хармонично физическо развитие. Това допринася за подобряване на физическата дееспособност на ученичките от една страна, а от друга за постигане на разнообразие при подбора на средства за обща физическа подготовка. Изследваната експериментална фитнес методика, насочена към комплексно усъвършенстване на мускулатурата на тялото и развитие на основните физически качества е препоръчана за използване в средните училища в България.