Comparative analysis of the chages in the cardio-pulmonary test following a prolonged interval normobaric hypoxic training of track and field middle and long distance runners

Начало / За мен / Публикации / Comparative analysis of the chages in the cardio-pulmonary test following a prolonged interval normobaric hypoxic training of track and field middle and long distance runners

Автори: I. Bonova, Y. Karabiberov, V. Mihajlov, B. Petrova, G. Maximov, K. Kisiov
Издание: Intrrnational Scientific Congress“ Applied Sports Sciences”
Издателство: NSA, Proceeding book, 1-2 Dec., Sofia, Bulgaria, 2017 год.
ISSN: 2534-9597

Статията посочва кспериментално изследване реализирано по научен проект на Национална Спортна Академия „Васил Левски“ през месеците април, май и юни 2017 г. Сравнени са промените в показателите отговарящи на различни нива на интензивност след продължителна хипоксична тренировка на две групи състезатели.
Цел на изследването е да бъде направен сравнителен анализ на промените на функционални показатели преди и след шест седмична експериментална методика на тренировка с нормобарна хипоксия при лекоатлети бегачи на средни и дълги разстояния. Задачи на изследването са да се проследят промените на функционални показатели на ниво отговарящо на аеробният праг преди началото и веднага след края на шест седмична нормобарна хипоксична тренировка; да се изследват промените на функционални показатели на ниво отговарящо на анаеробен праг преди и веднага след шест седмична нормобарна хипоксична тренировка. Установява се, че тренировката в изкуствено създадени хипоксични условия е ефективен метод за подобряване на функционалната икономичност в дейността енергетичните механизми на организма и на тази база се прави препоръката за използването на продължителната интервална нормобарна хипоксична аеробна тренировка в процеса на подготовка на състезатели от спортовете, при които водещо качество е издръжливостта.