Списък на публикувани научни статии:

1. Карабиберов, Ю. Изменения на някои параметри при разпределяне на усилията по разстоянията на 800м. в зависимост от квалификацията на спортиста, ВФК 3/1983.

2. Карабиберов, Ю. – Вариативността на биомеханичните параметри- фактор за повишаване на резултатите в средните бягания. Треньорска мисъл 6р/1983.

3. Карабиберов, Ю. – Сравнителен анализ за възможностите на жените и мъжете в бягането на средни и дълги разстояния. Треньорска мисъл
10/1983.

4. Карабиберов, Ю. Фактори за усвояемост и вариативност на компонентите дължина и честота на крачката при бягането съобразно скоростно-силовия потенциал на спортиста. ВФК 4/ 1984

5. Карабиберов, Ю. Дисциплината 600м.- основа за специализация в средните бягания. Треньорска мисъл 9/1984

6. Карабиберов, Ю. Скоростно силовите възможности и бягането на 600 метра.Треньорска мисъл 2/1985

7. Карабиберов, Ю. Тест за оценка на силова издръжливост и за прогнозиране на спортният резултат. ВФК. 2/ 1987

8. Карабиберов, Ю. Корелационна структура на скоростно-силовата подготовка на бегачи на средни разстояния. ВФК.5/ 1987

9. Карабиберов, Ю. Локална мускулна сила и силова издръжливост при бегачи на средни разстояния. Треньорска мисъл. 2/1987

10. Карабиберов, Ю. Моделирана ергометрия на специалните бегови качества при бегачи на 800 метра. Треньорска мисъл .11/ 1987

11. Карабиберов, Ю. Отражателен ефект на моделирани тренировъчни натоварвания върху регионалната и локална мускулна сила, силова издръжливост и някои специфични показатели за спортната форма при бегачи на 800 м. Треньорска мисъл. 7/1988

12. Карабиберов, Ю. Нормативна база за оценката на локалната и регионалната сила и на силовата издръжливост на бегачите на 800метра.
ВФК 6/1988

13. Карабиберов, Ю. Скоковите упражнения – средство за развиване на скоростно – силовите способности на бегачите на средни разстояния.
ВФК 6/ 1989

14. Карабиберов, Ю. Проблеми на силовата подготовка в бяганията на средни разстояния. ВФК 2 /1990

15. Карабиберов, Ю. Планиране, периодизация и разпределяне на средствата за силовата подготовка в годишния цикъл при високо-квалифицирани бегачи на средни разстояния. ВФК 5/1990

16. Карабиберов, Ю. Експериментално обосноваване на нов подход на обучение в часовете по лека атлетика в НСА. Научни трудове на ВИФ, 1990, т.30, с.61

17. Карабиберов, Ю. Спорт за всички – универсален треньор за масов спорт. ВФК 12/1990

18. Карабиберов, Ю. Използване на пулсометрията при изпълнение на специализирания тест за силова издръжливост за оценка функционалното състояние на състезателите в бягането на 800м. ВФК 9/1992

19. Карабиберов, Ю. Програмите за масов спорт – съдържание, принципи, дискусионни моменти. ВФК 7/1992

20. Карабиберов, Ю. Универсален тренажор „Спорт 2“. ВФК 11/ 1992

21. Карабиберов, Ю. Изследване върху някои параметри в дисциплината 800 метра гладко бягане. ТЕМП.8 /1982

22. Карабиберов, Ю. Моделиране подготовката на 13 – 14 годишни момчета с перспективи за развитие в средните бягания. Научни трудове том XXV книга I. 1984

23. Карабиберов, Ю. Нивото на физическата подготвеност и спортния резултат на бегачи на 800 метра мъже. Научни трудове на ВИФ. том XXVI книга III. 1985

24. Карабиберов, Ю. Анализ на физическата подготовка при бегачи с различна квалификация. Научни трудове на ВИФ кн.3. 1986

25. Карабиберов, Ю. – Функционалната асиметрия в развитието на локалните и регионалните силови качества при състезателите в бягането на 800 метра. Научни трудове на ВИФ. Т. ХХVIII.кн. IV . 1988

26. Карабиберов, Ю. Отражателен ефект на скоростно-силовите упражнения върху аеробните възможности на състезателите в бягането на 800 метра. Научни трудове на ВИФ. том XXIX. книга IX. 1989 

27. Карабиберов, Ю. Специализиран тест за оценка на силовата издръжливост при бегачи на средни разстояния. Научни трудове на ВИФ. том XXX,кн.? 1990 

28. Карабиберов, Ю. Универсален битов тренажор“ Булфит 1“. Спорт и Наука 7/ 1993

29. Карабиберов, Ю. Фитнес- физическо съвършенство и хармония. Спорт и Наука 4/ 1994

30. Карабиберов, Ю. Професионалните тренажори за културизъм и фитнес – кой да изберем. Спорт и Наука 3/ 1995

31. Карабиберов, Ю. Фитнес центровете в България – състояние и перспективи. Спорт и Наука 12/ 1995

32. Карабиберов, Ю. Нов MLO метод за измерване на количеството подкожни мазнини и определяне на „ идеалното телесно тегло „. Спорт и Наука 5/1996 с.71

33. Карабиберов, Ю. Физическата подготовка на Мария Гроздева за олимпийските игри в Атланта. Спорт и Наука. 2/ 1997

34. Карабиберов, Ю. Оптимизиране на тренировъчните натоварвания в програмите фитнес чрез серийно редуване на малки и големи антагонистични мускулни групи. Спорт и наука. 5-6/ 1997, с.66

35. Карабиберов, Ю. Метод на интервалните скоростни усилия и неговото приложение в културизма. Спорт и наука. 4/1997, с.35

36. Карабиберов, Ю. Изследване на зависимостта между величината на съпротивлението и продължителността на усилието при натоварване със 70% от максималната сила. Сп. Лека атлетика и наука.1-7/ 2007

37. Карабиберов, Ю. Изследване влиянието на фитнес заниманията с аеробна насоченост върху функционалните възможности на сърдечно-съдовата система при студенти. Лека атлетика и наука . бр.1-9/ 2009

38. Карабиберов, Ю. Изследване динамиката на промените в максималната кислородна консумация (VO2 max) на студенти, занимаващи се с фитнес. Сп.“Лека атлетика и наука“ бр.1-10/ 2010

39. Карабиберов, Ю. Медицина и футбол, списание, бр. 9/2014 год….тема………? 

40. Карабиберов, Ю., Метод за интензифициране на мускулните усилия чрез работа с един крайник в ексцентричен режим, сп. Лека атлетика, брой 1(15), 2015

41. Карабиберов, Ю., Наумов, В., Гутев, Г., Експериментална фитнес методика за развиване на основните физически качества на 16-17-годишни момичета, сп. Лека атлетика, брой 1(15), 2015

42. Карабиберов, Ю. Кондиционната подготовка в спортните игри по тренировъчната систма “Fit Motion – professional”. Спорт и наука, бр.2/2016

43. Карабиберов Ю. Фитнесът и бавно-динамичният метод 4×10+. Спорт и наука, бр.3/2016

44. Карабиберов Ю., Наумов В. Експериментиране на фитнес методика за развиване на анаеробната издръжливост на 16-17-годишни момичета, Спорт и наука, бр.4/2016

45. Карабиберов Ю., Кондиционната подготовка на волейболистката Страшимира Филипова, преди заминаването и за Баку през 2015 год., Спорт и наука, бр.4/2016 

46. Карабиберов Ю., Последователно активиране на фазични и тонични двигателни еденици като метод за комплексно развиване на двигателните качества, Спорт и наука, бр.1/2017 

47. Карабиберов Ю., Контрастен силово-скоростен метод а тренировка, Спорт и наука, бр.1/2017 

48. Панайотов В., Петков К., Янкова ., Карабиберов Ю., Представяне на компютърен софтуер за регулиране на телесното тегло, Спорт и наука, бр.1/2017

49. Карабиберов Ю., Превантивно-стабилизиращите упражнения в кондиционната подготовка в спорта, Спорт и наука, бр.6/2017

50. Карабиберов Ю., Упражнения за равновесна устойчивост и баланс и превантивно-динамизиращи упражнения, Спорт и наука, бр.1/2018 

51. Карабиберов Ю., Аспекти на кондиционната подготовка за сезон 2016/2017 г. на сноубордиста Радослав Янков, Спорт и наука, бр2/2018

52. Сравнение на мускулната активност  при упражненията клек, напад и бг клек, Спорт инаука (в съавторство със С. Лазов и В. Панайотов), бр.3/2018

Публикации в сп. Атлетика, орган на БФЛА

1. Карабиберов, Ю. Л-Карнитинът. Сп. Лека атлетика, 25-1/2003

2. Карабиберов, Ю. Общо физическа подготовка. сп.“ Лека атлетика“ бр.78/2011

3. Карабиберов, Ю. JK Nutrition Ecdysterone Tribol. Сп.“Лека атлетика“ бр.103-1 /2016.

4. Карабиберов Ю. Силово-скоростните компоненти в аеробните тренировки. Сп.”Лека атлетика” бр.104-2/2016

5. Карабиберов, Ю. Кардиоаеробните упражнения ходене и бягане Сп.“Лека атлетика“, бр.105-3/2016

6. Карабиберов, Ю. Водносолевия баланс при тренировъчните натоварвания. Сп.“Лека атлетика“, бр.106-4/2016.

7. Карабиберов, Ю. Mitoactive – уникална хранителна добавка за издръжливост от Дания, Сп.“Лека атлетика“, дек. 2017.

8. Карабиберов, Ю. Клъкстер декстринът – съвременния енергетик, Сп.“Лека атлетика“, дек. 2019

Публикации в Списание IRON MAN – филиал на Американското издание за фитнес и бодибилдинг – над 35 статии

Публикации в Списание ОЛИМП – за фитнес и културизъм – над 50 статии

Mеждународни и национални семинари и конференции

Семинар – турнир по бодибилдинг ILBB Италия, лектор – 1998 год.

Семинар – турнир по културизъм BBSJ Югославия, лектор – 2001 год.

Семинар – Балканско първенство по културизъм и фитнес Истанбул-Турция, лектор – 2001 год.

Семинар на треньорите по лека атлетика, Златибор, Сърбия, лектор – 2011 год.

Семинар на 9-та Международна научна конференция по „Медицина и футбол“ – 2013 год.

Семинари по фитнес и кондиционна подготовка на Американската „Континентална организация на регистрираните фитнес треньори“ C.O.R.F.I.T.(САЩ) –    11 семинара от 1998 до 2008 год.

Международен научен конгрес, 5-ти, „Sport, Stress, Adaptation-Olympic Sport and Sport for All”, НСА, април, 23-25, 2010 год.

Семинари по фитнес и кондиционна подготовка на „Северноамериканската Фитнес Академия – N.A.F.A.(Канада) – „Техники и методи за обща и специфична физическа подготовка на висококвалифицирани спортисти по авторска система Fit Motion“ – 2 семинара, 2012-2013 год.

Семинар по програма на ИИАФ(Международна асоциация на атлетическите федерации) – „Детска атлетика“ – 2015 год.

Семинар по програма на ИИАФ (Международна асоциация на атлетическите федерации) – „Детска атлетика“ – 2016 год.

Семинар по лека атлетика на БФЛА – 2018 год.

Семинар на кондиционните треньори и киезитерапевтите в България – Дианабад, 2018 год. 

International Congress of Physical Education and Sport Komotini 2016 год., Gutev G., Karabiberov J., Dimova I., Guteva H., “Modling 110 m. hurdles stride based on sport result factors (men)”, 

International Congress of Physical Education and Sport Komotini 2016 год., Lazarov I., Karapetrova R., Joshan F., Karabiberov J., Yaneva A., “Development of the strength abilities of badminton players by athletic focus”,

Международни конференции по Лека атлетика към НСА „Васил Левски“ – 11 бр. (1982, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 2007, 2009, 2010, 2016 год.). 

Международна конференция – 2017 НСА , доклад – Сравнителен анализ на промените в кардио-пулмонален тест след продължителна
интервална нормобарна хипоксична аеробна тренировка при лекоатлети бегачи на средни и дълги разстояния. Автори: Бонова И., Карабиберов Ю., Михайлов В., Петрова Б., Максимов Г., Кисьов К.

Международна конференция – 2019 НСА , доклад – Ефекта на прилагането на специализираната програма по системата “JK Fit Motion върху аеробния капицитет при състезателките от националния отбор по волейбол на България – жени” – Автори: Y. Karabiberov, I. Bonova, V. Panayotov