ПУБЛИКАЦИИ

Книги

Списък с написаните от мен книги.

Статии

Кондиционната подготовка в спорта - теоретична обосновка.