С Димитър и Христо Златанови в Колеж по спорт "Био Фит"

С Димитър и Христо Златанови в Колеж по спорт „Био Фит“